Organisatie

In alles een echte bouwpartner

JM Deurwaarder GA is in alles een echte bouwpartner. Want net als de hoofdaannemer of haar opdrachtgever willen wij ruis tijdens de uitvoering te allen tijde voorkomen. Daarom hechten we een groot belang aan samenwerking. En in de samenwerking leggen we de lat niet alleen hoog voor onszelf maar ook voor de andere comakers. Vele facetten zijn bepalend voor het uiteindelijke resultaat van de door ons gerealiseerde projecten. De vakbekwaamheid van onze medewerkers uiteraard, maar ook het enthousiasme dat in alle geledingen van onze onderneming wordt aangetroffen. Of de flexibiliteit en de wil van onze vakmensen om een ‘tandje bij te zetten’ wanneer de situatie daar om vraagt.

 

Gedegen projectvoorbereiding

Maar toch, die kwaliteiten zijn vaak nog ontoereikend wanneer zij niet vergezeld gaan van een gedegen projectvoorbereiding, een heldere organisatie van de werkzaamheden en zorgvuldige planning. Om bij complexe bouwdelen uitvoeringsrisico’s te vermijden, maken we indien nodig vooraf proefgevels. Of we doen een beroep op externe adviseurs. Het zijn voor JM Deurwaarder GA vanzelfsprekende stappen die nodig zijn om ingewikkelde bouwprocessen goed in de hand te houden. En het resultaat is er naar. Door intensief te overleggen en gedetailleerd te plannen lukt het ons inderdaad de faalkosten terug te brengen en verspilling te minimaliseren.

 

Voortdurende afstemming

JM Deurwaarder GA denkt graag mee met haar ketenpartners om een zo groot mogelijke efficiëntie in het bouwproces te bereiken. Dankzij een optimale inzet van medewerkers, een zorgvuldig geplande aanvoer van materialen en voortdurende afstemming van de werkzaamheden met de overige bouwpartners slagen wij erin de faalkosten te minimaliseren. Wij vinden het belangrijk om vroegtijdig bij de voorbereiding te worden betrokken. Zo kunnen we onszelf en onze bouwpartners behoeden voor fouten in de planning. Dezelfde medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding, zijn ook actief in de uitvoering. Daarmee sluiten we risico’s uit die het gevolg kunnen zijn van missers bij de overdracht van informatie.

 

Afspraak is afspraak

En wellicht het allerbelangrijkste: afspraak is afspraak bij JM Deurwaarder GA. We doen wat we beloven. Dat geldt voor de afspraken die we hebben met onze ketenpartners en voor de afspraken met onze opdrachtgevers. Maar is dat eigenlijk niet vanzelfsprekend in een transparante organisatie waarbinnen medewerkers gewend zijn open en direct te communiceren?

 

Projecten in uitvoering toon alle projecten in uitvoering

Gerealiseerde projecten toon alle gerealiseerde projecten

Gewoon blijven doen en hard werken

Henk van Zandvoort, commissaris HSB, Volendam Lees het hele artikel
Contact T. 0299 398 928 - M: info@jmdeurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design