Nieuwbouw Simeon & Anna Rotterdam

  • Omvang: 137 appartementen
  • Opdrachtgever: de Vries en Verburg
Terug naar projecten

De nieuwbouw ‘Simeon & Anna’ vervangt het bestaande, gelijknamige verpleeghuis op dezelfde locatie. Het bestaande verpleeghuis wordt pas gesloopt nadat de nieuwbouw is opgeleverd en de bewoners naar de nieuwbouw zijn verhuisd. De nieuwbouw biedt ruimte aan 137 woningen. Daarvan zijn er 130 bedoeld voor intramurale zorg en 7 als zelfstandig appartement.

Bewoners beschikken straks over een eigen tweekamerappartement en een gezamenlijke buurtkamer, keuken, buitenruimte en binnentuin. De daken van het gebouw zijn ontworpen om zoveel mogelijk water te bergen en worden voorzien van zonnepanelen.

In opdracht van De Vries en Verburg voeren wij de volgende werkzaamheden uit

295 duizend stenen metselen

144 m2 voegwerk steenstrips

#nieuwbouw #appartementen #woonzorgcentrum #Rotterdam #metselen #voegen #samenbouwen #hetmooistemaakjesamen

Meer projecten in uitvoering

Contact T. 0299 398 928 - M: info@jmdeurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design