Heycop Fase 2 Utrecht

  • Omvang: 416 appartementen
Terug naar projecten

Voortgang project Heycop Fase 2 Utrecht

Hier bouwen wij 416 appartementen in opdracht van Plegt-Vos

554 duizend stenen metselen Blokken C2+C3, Blokken A1 t/m A9 en B

90 duizend stenen metselen Tuin- en kademuren

684 m2 aanbrengen steenstrips

3971 m2 velling blokken verwerken

17036 m2 (de)monteren steiger

5233 st profielen stellen

3313 m2 aanbrengen isolatie

1634 m2 monteren geveldragers

#samenbouwen #hetmooistemaakjesamen #nieuwbouw #appartementen #blokken #Heycop #Utrecht #plegtvos #deurwaarder #woningen #metselen #lijmen #isolatie #steenstrips #steigerwerk #stelwerk #geveldragers

Meer projecten in uitvoering

Contact T. 0299 398 928 - M: info@jmdeurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design