68 appartementen The Rock Amsterdam – Bebouw

Terug naar projecten
The Rock, een gebouw met 68 sociale huurappartementen en ouder-kindcentrum in de Weespertrekvaartbuurt in Amsterdam.
The Rock wordt gebouwd met duurzame materialen en krijgt aansluiting op een collectief systeem voor warmte-koude-opslag. Op de daken komen zonnepanelen. De luchtbehandeling van de appartementen gaat met een gemeenschappelijke warmte-terugwin-installatie. Het gebouw wordt op diverse plekken voorzien van groen aan de gevel en krijgt op verschillende niveaus daktuinen om water vast te houden.
Geplande oplevering begin 2024
179,5 duizend metselen gevelstenen hilversumsformaat
1032 m2 aanbrengen isolatie 140 mm
160 m2 aanbrengen steenstrips
1742 stuks profielen stellen
285,9 m1 monteren geveldragers
In opdracht van Bebouw Midreth

Meer gerealiseerde projecten

Contact T. 0299 398 928 - M: info@jmdeurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design