Voor de werving van medewerkers zijn we vorig jaar gestart met bedrijfsrondleidingen en projectbezoeken voor middelbareschool leerlingen.

Wim de Boer en Renate Theune, voorzitter en secretaris OR HSB, Volendam

Voorzitter Wim steekt meteen van wal: “Met Willem Beets, metselaar, Ron Lansing, administratie, Mark Siemons, medewerker nazorg en Jan Tol Schoen, uitvoerder, vormt de OR een goede afspiegeling van de organisatie. Bij HSB is het wel zo dat de meeste mensen niet van het kletsen zijn, maar meer van doorwerken. In het overleg met de directie, dat een prettig informeel karakter heeft, draait het vaak om het uitwisselen van informatie. Wij zijn een belangrijk klankbord waar het gaat om wijziging in de bedrijfsreglementen, de bedrijfsvoering en zeker ook allerlei zaken die een financieel aspect hebben. En als er bijvoorbeeld specifieke personeelszaken aan de orde zijn, dan schuift Ron Proudon, hoofd P&O, gewoon aan in het OR-overleg.”

 

Renate krijgt op kantoor met regelmaat feedback over zaken die de organisatie aangaan: “Het is als secretaris van de OR van belang dat je een goed gevoel hebt voor verhoudingen en vooral ook dat je contact houdt met de achterban. Die zichtbaarheid voor de collega’s verloopt ook via Insite (intranet). Wat er dit jaar zoal op onze agenda heeft gestaan? Op het gebied van veiligheid hebben wij ons onder meer hard gemaakt voor ‘cursussen steigerproblematiek’ voor de materieeldienst en uitvoerders. Voor de werving van medewerkers zijn we vorig jaar gestart met bedrijfsrondleidingen en projectbezoeken voor middelbareschoolleerlingen. Op deze manier hopen we interesse voor de bouwsector en voor HSB te wekken bij de schoolgaande jeugd.” Wim sluit af met de aanpassing van het autoreglement van HSB: “Omdat HSB geen auto’s least, maar alle transportmiddelen in eigen bezit heeft, moet je goede afspraken maken over de gebruiksvoorwaarden.”

Wim de Boer en Renate Theune

Meer interviews

Contact T. 0299 398 928 - M: info@jmdeurwaarder.nl Bezoekadres - Slobbeland 10 - 1131 AB Volendam Postadres - Postbus 8 - 1130 AA Volendam Website: Ratio Design