Puur vakwerk

Onze metselaars tonen met evenveel enthousiasme hun vakmanschap in ambachtelijk werk met ingewikkelde verbanden als in efficiënt en functioneel metselwerk in kalkzandsteen. Andere specialisten in ons bedrijf  beschikken over alle vaardigheden die vereist zijn voor het verlijmen van bakstenen of kalkzandstenen. Perfectie van de onderste tot de bovenste steen getuigt van hun betrokkenheid.

Onze disciplines:weespersijde2

·         Stelwerken

·         Timmerwerken

·         Metselwerken

·         Steigerwerken

·         Lijmwerken

·         Voegwerken

wp ecommerce - e-commerce wordpress